Som vi alltid pratar om här på bloggen så är det viktigt med statistiskt verifierad data när man jobbar med case. Ser terrängen verkligen ut som på kartan? Eller har det smugit in sig några fallgropar i form av blinda fläckar?

Studier inom träning

Träning studier

Vi har gjort en del enkäter och studier på träning och styrketräning. Det har då visat sig att beställaren flera gånger haft helt fel ingångsvärden i form av bristfälliga data. Detta har på många sätt minskat företagets lönsamhet.

Som exempel är det någon skillnad på ett träningsbälte och lyftarbälte? Nej egentligen inte, men som ni ser kan det ändå bli missförstånd.

Man måste veta vad som menas i specifika situationer och det är svårt utan att göra undersökningar och analyser.

Kontakta oss för mer info!