Varför du ska välja FluidSurveys White Label Enterprise lösning- Del 2

Del 2 Användarhantering & Säkerhet Vi på FluidSurveys vill visa dig vilka fördelar det finns med vår White Label Enterprise licens. Användarhantering Det är också viktigt att notera att white label planen gör att roll management är enkelt att hantera.

Varför du ska välja FluidSurveys White Label Enkätverktyg – Del 1

Del 1 Vi på FluidSurveys vill visa dig vilka fördelar det finns med vår White Label licens. Komplett branding kontroll är utan tvekan den viktigaste funktionen som kommer med en “white label” licensplan. Den tillåter företag att skapa white label

Så skapar du en omröstning eller poll hos fluidsurveys.se

Så skapar du en omröstning Samla in svar på din webbplats eller blogg snabbt och enkelt med återkoppling genom att använda dig av en omröstning i FluidSurveys undersökningsverktyg. Ställ en fråga och inkludera de svars alternativ eller bilder du vill ha

Importera kontakter med bakgrundsdata för utskick av dina enkäter

Så här gör du för att importera kontakter med bakgrundsdata! I det här inlägget kommer vi gå igenom hur du lägger in kontakter med valfri bakgrundsdata (eget fält). Detta kan vara bra att göra om du enkelt vill kunna sortera

Skapa en 360 gradersundersökning eller medarbetarundersökning med FluidSurveys!

Under den senaste tiden har 360 graders feedbackundersökningar blivit väldigt populära på nätet. FluidSurveys har tagit emot en del förfrågningar hur man på ett effektivt sätt genomför 360 gradersundersökningar. Vi tycker att den här veckans blogginlägg är ett utmärkt tillfälle

Använd Per-insamlar variabler i dina medarbetarundersökningar eller 360 graders undersökningar.

Introduktion: Vad är en enkät insamlare? En insamlare kan du använda i en enkätundersökning när du vill samla in data från mer än en grupp respondenter för att att sedan enkelt kunna separera resultatet mellan grupperna i din analys. Insamlar funktionen

5 Tips på hur du gör en effektiv medarbetarundersökning!

Vet du om dina anställda trivs på sitt jobb? Känner de befogenhet? Är deras moral högre eller lägre än vad den var förra året? Alla dessa frågor är något som en arbetsgivare behöver hålla koll på för att säkerställa en

Fluidsurveys Inbjudningsverktyg för enkäter

Den här veckan kommer vi att undersöka FluidSurveys inbjudningsverktyg. Att skicka enkätinbjudningar via FluidSurveys enkätverktyg istället för din personliga e-posttjänst, kommer att göra ditt liv enklare. Här finns funktioner som hjälper dig att ordna inbjudningslistor och att skicka eventuella påminnelser

Acceptera betalningar i dina enkäter med FluidSurveys enkätverktyg

Acceptera betalningar i dina enkäter med FluidSurveys enkätverktyg! Ytterligare en bra enkätfunktion i samband med eventhantering är att ta betalt för eventet direkt i anmälningsformuläret. INTRODUKTION … BETALNINGS FRÅGA I ENKÄTER Använd vår Betalnings Fråga för att ta betalt direkt

Skapa enkäter med kvoter, bjud in så många eventdeltagare som du har plats för!

Vi följer upp inlägget med eventhantering i FluidSurveys enkätverktyg med hur du kan limitera antal deltagare i ditt eventformulär via avancerade kvoter. När ett visst seminare datum är fulltäcknat så göms boknings möjlighten för det datumet och istället kan du

Page 1 of 212