Anmälan till extra bolagstämma Serendipity Ixora


Bästa aktieägare i Serendipity Ixora

Du är varmt välkommen till extra bolagstämma i Serendipity Ixora AB som äger rum fredagen den 15 december 2017.


 
Datum: fredagen den 15 december 2017
Tid: kl. 16.00 (registreringen öppnar 15.30)
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

 

Väl mött,
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande
Amin Omrani, Vd
Serendipity Ixora AB

För mer information vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD, Serendipity Ixora AB
amin@sdip.se, + 46 707 983 639
 
Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 11 december 2017.

Anmäl dig genom att kryssa i nedan


Varmt välkomna!