0% av enkät slutförd

Angående din fråga till Datainspektionen

Datainspektionen vill veta vad du tycker! Därför skulle vi uppskatta om du kunde svara på frågorna nedan. Dina svar är helt anonyma och bidrar till att göra vår service bättre.

Kontaktade du Datainspektionen som privatperson eller i yrket?

I vilken egenskap vände du dig till Datainspektionen med din fråga? (Du kan välja flera)

Har du fått svar på din fråga?

Hade du letat efter ett svar på Datainspektionens webbplats innan du mejlade din fråga?

Hade du provat att ringa Datainspektionen innan du mejlade din fråga?

Det var allt. Tack för din medverkan!