0% av enkät slutförd

Enkät om flugparken i Lindesberg

Fråga 6 Bakgrundsfrågor

 
Kvinna Man Annat/vill ej uppge
 
0-19 20-39 40-59 60-79 80+
 
Lindesbergs kommun Utanför Lindesbergs kommun