0% of survey complete

Utvärdering alkobommar

FÖRARENKÄT

Den här enkäten behandlar försöket med automatisk nykterhetskontroll i Frihamnen Stockholm. Vi vill veta hur du som förare tycker att de automatiska nykterhetskontrollerna fungerar. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra både informationen till förarna och användningen av den tekniska utrustningen. Enkäterna kommer att behandlas anonymt och du behöver inte uppge ditt namn. Som tack för hjälpen kan du vinna en årsprenumeration på tidningen Motorföraren. Enkäten genomförs av MHF i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Kustbevakningen i Sverige.

UPPGIFTER OM FÖRAREN

Ålder:

Kön

Frivillig uppgift som endast kommer användas för att skicka eventuell vinst. Du kan vinna en årsprenumeration på tidningen Motorföraren.