Gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning hos patienter över 60 år i västvärlden. Vilka är de vanligaste riskfaktorerna för att utveckla AMD?