Anmälan till informationsseminarium Serendipity Ixora


Bästa aktieägare i Serendipity Ixora

Du är varmt välkommen till Serendipity Ixoras informations- och uppdateringsseminarium som äger rum torsdagen den 1 december 2016.


 
Datum: Torsdagen den 1 december 2016
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

 

Väl mött,
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande
Amin Omrani, Vd
Serendipity Ixora AB

För mer information vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD, Serendipity Ixora AB
amin@sdip.se, + 46 707 983 639
 
Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 28 november 2016.

Anmäl dig genom att kryssa i nedan

Vid anmälan, vänligen ange om ni har några eventuella allergier


Varmt välkomna!