Sdiptech AB:s Årsstämma den 14 juni 2016Bästa aktieägare i Sdiptech

Du är varmt välkommen till Sdiptech AB:s extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 23 november 2016. 
 
Datum: onsdagen den 23 november 2016
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Tid: 16:30

 
Väl mött,
Ashkan Pouya, Styrelseordförande
Jakob Holm, VD
Sdiptech AB

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
 
Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast den 17 november 2016.

Anmäl dig genom att kryssa i ett eller flera av alternativen nedan

Vid anmälan, vänligen ange om ni har några eventuella allergier


Varmt välkomna!