0% av enkät slutförd

Några frågor kring våra information

1. Är du kvinna eller man?

3. Var bor du?

4. Hur ofta besöker du vår webbplats? (www.svenskakyrkan.se/uppakra)

5. Hur viktigt är följande när du besöker en webbplats?

 
1 (lågt) 2 3 4 5 (högt)

6. Vilket betyg skulle du ge vår webbplats (hemsida) angående dessa aspekter?

 
1 (lågt) 2 3 4 5 (högt)

7. Vilket helhetsbetyg skulle du vilja ge vår webbplats (hemsida)?

Fråga 9. Information om församlingens aktuella verksamhet hämtar du mest via

 
Aldrig/väldigt sällan Ibland Oftast

Fråga 10 Hur upplever du vårt församlingsblad?

Församlingsbladet Våra kyrkor utkommer med sex nummer per år och distribueras av Posten.
 
Ja Nej

Om du har någon mer kommentar kring någon av frågorna skriv gärna här. Annars tryck på Skicka enkät.

För att visa vår uppskattning att du gjort den här enkäten, bjuder vi på kaffe, fika eller frukost en gång när det ingår i ett program och kostar något. Skriv dina initialer i rutan nedan så håller vi reda på resten. Tack!