Att ändra sig kan vara svårt, eller hur? Anledningen till att vi mäter är dock för att testa det vi tror och anar. Enkäterna som våra kunder svarar på är ett underlag för beslut. Du måste vara beredd på att ändra dina slutsatser baserat på de konkreta svar du får.

Det är dock en väldigt enkel lösning att bara lyssna till de svar som bekräftar det man redan visste. Utmaningen ligger i att se på svaren med objektiva glasögon. Att verkligen ge sig hän till att förstå sin målgrupp. Målgruppsfokus är så viktigt. Utveckling kommer när det du gör eller erbjuder utgår från min målgrupps behov.

En enkät ger dig möjlighet att lära känna din målgrupp bättre. Att mäta är absolut något som kan ta både tid och kraft. Men om man ser resultatet av mätningen som ett underlag för förbättring och i förlängningen som en möjlighet att skapa bättre resultat i företaget, är det helt klart värt det.