Om du inte kan komma vidare kan det handla om att du saknar den information du behöver. Då är det dags att bredda sina vyer, läsa på och försöka hitta nya infallsvinklar. Detta gör du enklast genom att löpande lyssna på de kunder som vill förmedla något till företaget.

En kundundersökning gör du för att du vill få kunskap om kundens behov, önskemål, preferenser och intryck. Det handlar om att fånga upp de förväntningar som finns och om att upptäcka ”fel” för att få möjlighet att göra något åt detta.

Med den nyvunna informationen i verktygslådan kan du sedan skruva och meka för att skapa någonting ännu bättre och mer hållbart.

Börja med att fundera över vilken information du är ute efter? Vad är syftet och målet med kundundersökningen? Vilken är målgruppen? Ju tydligare du är med svaret på dessa frågor, desto bättre information kan du förvänta dig att få in. Information som hjälper dig vidare i företaget och som skapar tillväxt.